Zhruba před rokem jsem se rozhodl prodat pozemek s chatou v mém vlastnictví v zahradní kolonii „Pod Špičákem“ v katastrálním území Stará Lípa v obci Česká Lípa. K uskutečnění tohoto záměru jsem si vybral spolupracovníky Vaší realitní kanceláře pana ing. Ondřeje Špačka a jeho kolegyni paní Petrou Roháčovou z České Lípy.
Komentáře k podobným záležitostem běžně nepíši, ale v tomto případě učiním výjimku, protože bych chtěl vyzdvihnout nadstandardní nasazení a profesionální přístup této dvojice při realizaci mé zakázky.
Má představa výše prodejní ceny daných nemovitostí nebyla nízká a proto realizace prodeje nebyla jednoduchá a byla relativně dlouhá. Avšak díky úsilí těchto spolupracovníků Vaší realitní kanceláře se nakonec prodej k mé největší spokojenosti uskutečnil v zadané výši.
Vyřiďte proto, prosím, touto cestou velký dík za odvedenou práci panu ing. Ondřeji Špačkovi a paní Petře Roháčové. Na takové spolupracovníky můžete být právem hrdi. Při realizaci podobných záměrů se na ně opět rád s důvěrou obrátím. 


Jan Gajdoš