Velmi děkujipaní Ivaně Kožmínové za skvěle odvedenou a profesionální práci.

Mirka Doležalová